Výhoda pre váš výskum: Zobrazenie upútavky na objednané výskumy v časopisoch

Ak si objednáte výskumy alebo prieskumy v období 1.1.2023 - 31.5.2023 dostanete od nás špeciálny bonus. Týmto je zobrazenie upútavky na výskum alebo prieskum v časopisoch Prohuman, Projustice. Odkaz bude zobrazený na úvodných stránkach časopisov podľa ich tématickej príbuznosti s výskumom, pri všetkých článkoch a na Facebooku časopisov. Denná návštevnosť časopisu Prohuman sa pohybuje okolo 500-1100 návštevníkov, čo vám zabezpečí niekoľko vyplnení dotazníkov a pomôže získať respondentov. Podrobnosti a vhodnosť zobrazenia odkazu na výskum, budeme s vami konzultovať pri objednaní služby. Zobrazené výskumy môžu pre Vás slúžiť aj ako inšpirácia.

Referencie partnerov využívajúcich naše služby

Referencie vybraných partnerov , ktorí využili naše služby pri realizácii výskumov:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katedra sociálnej práce http://www.vssvalzbety.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra ošetrovateľstva http://www.fz.ku.sk/kose
Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov http://www.ivsp.sk
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/ksp

V roku 2017 sme prekročili 600 zrealizovaných výskumov

Od roku 2011 do 2017 sme individuálne poradili a vyhodnotili cez 600 výskumov z rôznych profesijných oblastí. Dôležité je sa na nás obrátiť v štádiu keď robíte návrh dotazníka, aby sme vedeli odborne poradiť a odporučiť vhodné zmeny. Naše služby sú garantované profesionalitou pri výskumoch a často sú využívané aj pri publikovaní aj v našich časopisoch Prohuman, projustice alebo v rôznych výskumných projektoch.

Začiatkom roka 2019 sme prekročili 650 odborných výskumov rôznej proviniencie.

Spravte si výskum sami s našou pomocou

Spúšťame novú službu. Môžete si výskum, prieskum, dotazník spraviť v našom systéme sami. Cena služby je 30 € za výskum. Je to plný prístup k všetkým funkciám. Nevzťahujú sa žiadne limity na počet respondentov, alebo počet otázok v dotazníku. Pri tom tomto type služby máte telefonickú podporu čo je jedinečná pomoc. Ak si neviete poradiť zavoláte na technickú podporu a podelíme sa s našimi skúsenosťami a poradíme Vám. Existujú aj bezplatné služby na svetovom internete, ale sú obmedzené a neposkytujú telefonickú podporu. Práve táto pomoc je rozhodujúca ak si neviete rady.

Zrealizujeme Vám prieskum k diplomovým a rigoróznym prácam

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Skonzultujete Vaše predstavy a poradíme pri tvorbe dotazníka. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Cena za túto službu je za jeden prieskum od 80€.