Poplatok

V cenníku sú služby vrátane našej administrácie. Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov.

Popis služby Cena
Prieskumy ku študentským záverečným prácam. Základná štatistika. V cene je výpočet 5 ks prienikov medzi otázkami, ktoré sú potrebné napr. k hypotézam. 60€
Prieskumy ku študentským záverečným prácam. Pokročilá štatistika. Pokročilé poradenstvo. Komparatívne výskumy. 80€
Pokročilá štatistika ako doplnok. Výpočet T-testu, Chi-kvadrát testu a iné výpočty. V cene je zdôvodnenie výpočtu resp. prečo výpočet nieje možný. 3 - 5€ za 1 výpočet
Vedecké štúdie (elektronické spracovanie štandardizovaných dotazníkov, testov a dotazníkov vlastnej proveniencie). od 80€
Marketingové prieskumy Vypracujeme cenovú ponuku na základe zadania.
Prepísanie papierových dotazníkov do systému Cena za službu keď ich prevezmeme a nahodíme vám ich do systému, závisí od počtu dotazníkov a otázok v nich. Cena začína od 20€ za celý súbor dotazníkov.

Zmena cien je vyhradená. Po dodaní dotazníka a podkladov k výskumu sa môže cena mierne upraviť. Môže ísť o rôzne komplikované výskumy a spracovanie sa môže výrazne líšiť svojimi nárokmi. Samozrejme budete na to upozornený a môžete sa rozhodnúť. Od objednávky vás budeme kontaktovať do 1 dňa telefonicky alebo e-mailom. K presnému stanoveniu ceny je potrebné nám poslať podklady k výskumu, ktorý by sme mali spracovať.

Cena služby je členským poplatkom Club Business Intelligence, o.z, ktorý umožňuje túto službu v danom rozsahu využiť. Viac o iných našich službách sa dozviete na stránke http://www.clubbusinessintelligence.sk

Ďalšie služby:

Popis služby Cena
Vytvorenie a vyhodnotenie výskumu v našom systéme samotným objednávateľom + telefonická podpora od nás. 20-30€
Zverenenie upútavky na výskum v časopisoch Prohuman alebo Projustice a na FB stránkach týchto časopisov, ak je výskum realizovaný v cudzom systéme a nie u nás. 20 €