Kontakt

Technická podpora k výskumom:
Tel.: +421 904 977 933
E-mail: vyskum@prosurvey.sk

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 20528777/6500
IBAN SK8565000000000020528777
BIC: POBNSKBA

Ďalšie naše vedecko-odborné projekty:

http://www.prohuman.sk
http://www.prohuman.cz
http://diskusie.prohuman.sk
http://knihy.prohuman.sk
http://www.facebook.com/prohuman.sk

http://www.promanager.sk
http://www.promanager.cz
http://www.facebook.com/promanager.sk

http://www.projustice.sk
http://www.facebook.com/projustice.sk