V roku 2017 sme prekročili 600 zrealizovaných výskumov

Od roku 2011 do 2017 sme individuálne poradili a vyhodnotili cez 600 výskumov z rôznych profesijných oblastí. Dôležité je sa na nás obrátiť v štádiu keď robíte návrh dotazníka, aby sme vedeli odborne poradiť a odporučiť vhodné zmeny. Naše služby sú garantované profesionalitou pri výskumoch a často sú využívané aj pri publikovaní aj v našich časopisoch Prohuman, projustice alebo v rôznych výskumných projektoch.

Začiatkom roka 2019 sme prekročili 650 odborných výskumov rôznej proviniencie.