Koncom roka 2019 sme prekročili 700 zrealizovaných výskumov

Koncom roka 2019 sme prekročili 700 zrealizovaných odborných výskumov rôznej proviniencie.