O službe ProSurvey

Oblasti možného využitia ProSurvey

Príklady, na aký účel je možné použiť službu ProSurvey:

 • Efektívne zbierať dáta pre vedecké a výskumné práce;
 • Štandardný marketingový prieskum;
 • Psychologické testy;
 • Manažment kvality a zber spätných väzieb od zákazníkov a klientov;
 • Zber údajov telefonicky a ich vyhodnotenie;
 • Každý dotazník má jedinečný odkaz, ktorý môžete umiestniť na iné internetové stránky;
 • Výskumy a prieskumy k diplomovým, rigoróznym a doktorandským prácam na takmer všetkých typoch škôl a univerzít;
 • Pozvánky na konferencie, školenia a podujatia, na ktoré potrebujete od prihlásených zodpovedať otázky od A po Z ako sú potreba ubytovania, večere, zborníka, aktívnej účasti, pasívnej účasti atď.;
 • Teoretické testy vedomostí študentov (všetky školy, kurzy atď.);
 • Výber a prihlásenie na prednášky, konferencie, školenia alebo podujatia;
 • Objednávkový formulár na produkty a služby;
 • Analýzu získaných dát.

Aké funkcie vám ProSurvey ponúka:

 • Neobmedzený počet výskumov súčasne;
 • Viac ako 500 otázok vo výskume;
 • Tímová spolupráca na výskume;
 • Viacjazyčné výskumy;
 • Správa výskumu buď koncovým používateľom alebo našim administrátorom;
 • 20 rozličných typov otázok
 • WYSIWYG HTML Editor;
 • Vloženie obrázkov do výskumu;
 • Vytvorenie verzie pre tlač výskumu – možnosť rozdania dotazníkov v tlačenej verzii;
 • Opakované použitie súborov otázok a odpovedí;
 • Import otázok z vytvoreného dotazníka do iného dotazníka;
 • Anonymné a neanonymné výskumy;
 • Možnosť verejného prihlásenia respondentov do výskumu ak nemajú prístup a našli odkaz na výskum. Vyplnia tri údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa) a v ďalšom e-maily im príde odkaz na vyplnenie dotazníka;
 • Poslanie pozvánok, pripomienok a tokenov cez e-mail;
 • Funkcia tokenov zabezpečí iba jedno vyplnenie dotazníka z jednej e-mailovej adresy;
 • Možnosť kontroly, na ktoré e-mailové adresy nebol dotazník doručený a možnosť opakovať poslanie napríklad po oprave e-mailovej adresy;
 • Možnosť pridania ďalších respondentov po odoslaní prvých pozvánok;
 • Možnosť poslania niekoľkých pripomienok na vyplnenie dotazníka;
 • Možnosť zaslania ďakovného e-mailu po vyplnení dotazníka;
 • Import kontaktov z .csv (stĺpce obsahujú meno, priezvisko, e-mail) a následne automatické pozvanie respondentov e-mailom do prieskumu;
 • Možnosť pre respondentov uložiť rozpísaný dotazník a pokračovať vo vypĺňaní neskôr;
 • Cookie alebo session zabránenie opakovaného vyplnenia dotazníka respondentom;
 • Výber z 10 už vytvorených šablón vzhľadu. Editor šablóny na vytvorenie vlastného vzhľadu dotazníka s vlastným logom (na objednávku);
 • Užívateľsky jednoduchá administrácia prostredníctvom internetového prehliadača;
 • Nastaviteľný začiatok a exspirácia výskumu podľa dátumu, hodiny a minúty;
 • Základná štatistika a grafická analýza s jednoduchým exportom priamo na stránke a vloženie hotových výsledkov v tabuľkách a grafoch do MS Word. Takto je možné spracovať aj prieniky medzi jednotlivými odpoveďami, bez potreby iných programov ako napr. MS Excel.;
 • Rozšírený import a export do textu, CSV, PDF, SPSS, R, queXML, MS Excel formát, MS Word formát, HTML aj s grafmi – čo znamená jednoduché vloženie a ďalšie spracovanie výsledkov do vašich dokumentov;
 • Screen Reader Accessiblity;
 • W3C zhoda;
 • Podpora viac ako 50 rozličných jazykov na respondentovej aj administračnej strane výskumov;
 • Sledovanie výsledkov dotazníka v reálnom čase;
 • Možnosť zobrazovať dotazník na hlavnej stránke alebo na facebooku;
 • Neobmedzený počet respondentov;
 • Nenašli ste v našej ponuke to, čo potrebujete? Napíšte nám na vyskum@prosurvey.sk a poradíme vám.

Technická podpora a informácie

vyskum@prosurvey.sk, tel: +421 904 977 933