Ukážky

Základná štatistika a grafická analýza s jednoduchým exportom priamo na stránke a vloženie hotových výsledkov v tabuľkách a grafoch do MS Word. Takto je možné spracovať aj prieniky medzi jednotlivými odpoveďami, bez potreby iných programov ako napr. MS Excel. Ak máte službu objednanú s našou administráciou, tak vám pošleme výsledky v MS Word dokumente v ktorom budú tabuľky odpovedí s počtom odpovedí a vypočítanými %, a hotové grafy ku každej otázke. Tabuľky odpovedí sú vo forme textu v tabuľke a grafy ako obrázky v .jpg.

Obrázok: