Zrealizujeme Vám prieskum k diplomovým a rigoróznym prácam

Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Skonzultujete Vaše predstavy a poradíme pri tvorbe dotazníka. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Cena za túto službu je za jeden prieskum od 80€.